Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2007

Πώς να Κρυφτείς απ' τα Παιδιά - 2


Σβήστε την πρώτη πρόταση: "Εγώ μένω στην Κόρινθο" και διαβάστε το υπόλοιπο. Τι συνάγεται εύκολα; Ότι η μαθήτρια δεν μένει στην Κόρινθο, αλλά απλά την επισκέφθηκε. Τι από τα δύο ισχύει; Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι η μαθήτριά μας μένει στην ποσειδωνία. Είναι η ποσειδωνία Κόρινθος; Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε;

buzz it!